Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39A]ПЕРВИННI ФОРМИ
-3902Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:
--3902 90iншi:

- - - 3902 90 10 00А-Б-А блок-спiвполiмер полiстиролу, етиленбутиленового спiвполiмеру та полiстиролу з вмiстом стиролу 35 мас.% або менше в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - - 3902 90 20 00полi(бут-1-ен) (полiбутилен-1), спiвполiмер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з вмiстом 10 мас.% або менше етилену, або сумiш з полi(бут-1-ену) (полiбутилену-1) з полiетиленом та/або полiпропiленом з вмiстом 10 мас.% або менше полiетилену та/або 25 мас.%, або в однiй iз форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи
- - - 3902 90 90iншi:
- - - - 3902 90 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3902 90 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.