Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39A]ПЕРВИННI ФОРМИ
-3907Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:

- - 3907 10 00 00полiацеталi
- - 3907 20полiефiри простi iншi:
- - - [3907 20 1]простi полiефiроспирти:
- - - - 3907 20 11 00полiетиленглiколi
- - - - 3907 20 20iншi:
- - - - - 3907 20 20 10з гiдроксильним числом не бiльш як 100
- - - - - 3907 20 20 90iншi
- - - [3907 20 9]iншi:
- - - - 3907 20 91 00спiвполiмер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду
- - - - 3907 20 99 00iншi
- - 3907 30 00 00смоли епоксиднi
- - 3907 40 00 00полiкарбонати
- - 3907 50 00 00смоли алкiднi
- - [3907 6]полiетилентерефталат:
- - - 3907 61 00 00що має в'язкiсть 78 мл/г або вищу
- - - 3907 69 00 00iнший
- - 3907 70 00 00полiлактид
- - [3907 9]полiефiри складнi iншi:
- - - 3907 91ненасиченi:
- - - - 3907 91 10рiдкi:
- - - - - 3907 91 10 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3907 91 10 90iншi
- - - - 3907 91 90 00iншi
- - - 3907 99iншi:
- - - - 3907 99 05 00рiдкокристалiчнi термопластичнi полiмери на основi ароматичних полiефiрiв (Liquid Crystal Polymers)
- - - - 3907 99 10 00полi(етилен-нафталiн-2,6-дикарбоксилат)
- - - - 3907 99 80iншi:
- - - - - 3907 99 80 10полiбутилентерефталат з вiдносною густиною не менш як 1,29 г/см3, але не бiльш як 1,33 г/см3 з гiдроксильним числом не бiльш як 100
- - - - - 3907 99 80 20iншi з гiдроксильним числом не бiльш як 100
- - - - - 3907 99 80 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.