Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39A]ПЕРВИННI ФОРМИ
-3909Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах:
--3909 50полiуретани:
---3909 50 90iншi:

- - - - 3909 50 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3909 50 90 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.