Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39A]ПЕРВИННI ФОРМИ
-3912Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:

- - [3912 1]ацетати целюлози:
- - - 3912 11 00 00непластифiкованi
- - - 3912 12 00 00пластифiкованi
- - 3912 20нiтрати целюлози (включаючи колодiї):
- - - [3912 20 1]непластифiкованi:
- - - - 3912 20 11 00колодiй та целоїдин
- - - - 3912 20 19 00iншi
- - - 3912 20 90 00пластифiкованi
- - [3912 3]ефiри целюлози простi:
- - - 3912 31 00 00карбоксиметилцелюлоза та її солi
- - - 3912 39iншi:
- - - - 3912 39 20 00гiдроксипропiлцелюлоза
- - - - 3912 39 85 00iншi
- - 3912 90iншi:
- - - 3912 90 10 00ефiри целюлози складнi
- - - 3912 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.