Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3917Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:

- - 3917 10оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв або з целюлозних матерiалiв:
- - - 3917 10 10 00iз затвердiлих протеїнiв
- - - 3917 10 90 00iз целюлозних матерiалiв
- - [3917 2]труби, трубки i шланги, жорсткi:
- - - 3917 21з полiмерiв етилену:
- - - - 3917 21 10 00безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення
- - - - 3917 21 90iншi:
- - - - - 3917 21 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3917 21 90 30обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - - 3917 21 90 90iншi
- - - 3917 22з полiмерiв пропiлену:
- - - - 3917 22 10 00безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення
- - - - 3917 22 90iншi:
- - - - - 3917 22 90 30обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - - 3917 22 90 90iншi
- - - 3917 23з полiмерiв вiнiлхлориду:
- - - - 3917 23 10 00безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення
- - - - 3917 23 90iншi:
- - - - - 3917 23 90 30обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - - 3917 23 90 90iншi
- - - 3917 29 00з iнших пластмас:
- - - - 3917 29 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3917 29 00 20обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - 3917 29 00 90iншi
- - [3917 3]iншi труби, трубки та шланги гнучкi:
- - - 3917 31 00труби, трубки та шланги гнучкi, що мають мiнiмальний тиск розриву 27,6 МПа:
- - - - 3917 31 00 10обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - 3917 31 00 90iншi
- - - 3917 32 00iншi, не армованi або не комбiнованi з iншими матерiалами i без фiтингiв:
- - - - 3917 32 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3917 32 00 20оболонки штучнi для ковбасних виробiв
- - - - 3917 32 00 90iншi
- - - 3917 33 00iншi, не армованi та не комбiнованi з iншими матерiалами, з фiтингами:
- - - - 3917 33 00 30обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - 3917 33 00 90iншi
- - - 3917 39 00iншi:
- - - - 3917 39 00 30обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї
- - - - 3917 39 00 90iншi
- - 3917 40 00фiтинги:
- - - 3917 40 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 3917 40 00 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.