Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3920Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами:

- - 3920 10з полiмерiв етилену:
- - - [3920 10 2]завтовшки не бiльш як 0,125 мм:
- - - - [3920 10 23]з полiетилену з вiдносною густиною:
- - - - - [3920 10 23 0]менш як 0,94:
- - - - - - 3920 10 23 00плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем
- - - - - - 3920 10 24 00плiвка, що здатна розтягуватись (stretch film), недрукована
- - - - - - 3920 10 25 00iншi
- - - - - 3920 10 28 000,94 або бiльше
- - - - 3920 10 40 00iншi
- - - [3920 10 8]завтовшки бiльш як 0,125 мм:
- - - - 3920 10 81 00синтетична паперова маса (пульпа) у виглядi вологих аркушiв (листкiв), отримана з незв'язаних розгалужених окремих полiетиленових тонких волокон, що легко вiддiляються один вiд одного, у тому числi змiшанi або не змiшанi з волокнами целюлози в кiлькостi не бiльш як 15 %, iз вмiстом зволожувального агента полiвiнiлового спирту, розчиненого у водi
- - - - 3920 10 89iншi:
- - - - - 3920 10 89 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3920 10 89 90iншi
- - 3920 20з полiмерiв пропiлену:
- - - [3920 20 2]завтовшки не бiльш як 0,10 мм:
- - - - 3920 20 21 00бiаксеально орiєнтованi
- - - - 3920 20 29 00iншi
- - - 3920 20 80завтовшки бiльш як 0,10 мм:
- - - - [3920 20 80 0]смуга або стрiчка завширшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 20 мм, що використовується для пакування:
- - - - - 3920 20 80 01стрiчка декоративна
- - - - - 3920 20 80 09iншi
- - - - [3920 20 80 1]iншi:
- - - - - 3920 20 80 11що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3920 20 80 99iншi
- - 3920 30 00з полiмерiв стиролу:
- - - 3920 30 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3920 30 00 90iншi
- - [3920 4]з полiмерiв полiвiнiлхлориду:
- - - 3920 43якi мiстять за масою не менш як 6 % пластифiкаторiв:
- - - - 3920 43 10 00завтовшки не бiльш як 1 мм
- - - - 3920 43 90завтовшки бiльш як 1 мм:
- - - - - 3920 43 90 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3920 43 90 90iншi
- - - 3920 49iншi:
- - - - 3920 49 10 00завтовшки не бiльш як 1 мм
- - - - 3920 49 90 00завтовшки бiльш як 1 мм
- - [3920 5]з акрилових полiмерiв:
- - - 3920 51 00 00з полiметилметакрилату
- - - 3920 59iншi:
- - - - 3920 59 10 00спiвполiмер акрилового та метакрилового складного ефiру у виглядi плiвки завтовшки не бiльш як 150 мкм
- - - - 3920 59 90 00iншi
- - [3920 6]з полiкарбонатiв, з алкiдних смол, з полiалiльних складних ефiрiв або полiефiрiв складних iнших:
- - - 3920 61 00 00з полiкарбонатiв
- - - 3920 62з полiетилентерефталату:
- - - - [3920 62 1]завтовшки не бiльш як 0,35 мм:
- - - - - 3920 62 12 00плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 72 мкм або бiльше, але не бiльш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнiтних дискiв; плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 100 мкм або бiльше, але не бiльш як 150 мкм, для виробництва фотополiмерних друкованих пластин
- - - - - 3920 62 19iншi:
- - - - - - 3920 62 19 10плiвка з полiетилентерефталату завтовшки не бiльш як 50 мкм
- - - - - - 3920 62 19 90iншi
- - - - 3920 62 90 00завтовшки бiльш як 0,35 мм
- - - 3920 63 00 00з ненасичених складних полiефiрiв
- - - 3920 69 00 00з iнших складних полiефiрiв
- - [3920 7]з целюлози або її хiмiчних похiдних:
- - - 3920 71 00 00з регенерованої целюлози
- - - 3920 73з ацетату целюлози:
- - - - 3920 73 10 00плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки
- - - - 3920 73 80 00iншi
- - - 3920 79з iнших похiдних целюлози:
- - - - 3920 79 10з вулканiзованого волокна:
- - - - - 3920 79 10 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3920 79 10 90iншi
- - - - 3920 79 90 00iншi
- - [3920 9]з iнших пластмас:
- - - 3920 91 00з полiвiнiлбутиралю:
- - - - 3920 91 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 3920 91 00 90iншi
- - - 3920 92 00 00з полiамiдiв
- - - 3920 93 00 00з амiноальдегiдних смол
- - - 3920 94 00 00з фенолоальдегiдних смол
- - - 3920 99з iнших пластмас:
- - - - [3920 99 2]з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифiкованих:
- - - - - 3920 99 21 00листи та смуги або стрiчки полiiмiднi, не покритi або покритi, або покритi тiльки пластмасою
- - - - - 3920 99 28 00iншi
- - - - [3920 99 5]з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):
- - - - - 3920 99 52 00лист з полi(вiнiлфториду); плiвка з полiвiнiлового спирту двовiсьної (бiаксiальної) орiєнтацiї з вмiстом 97 мас.% або бiльше полiвiнiлового спирту, без покриття, завтовшки не бiльш як 1 мм
- - - - - 3920 99 53 00iонообмiннi мембрани з фторованих пластмас для використання в електролiзерах з хлоролужним електролiтом
- - - - - 3920 99 59 00iншi
- - - - 3920 99 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.