Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3920Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами:
--[39206]з полiкарбонатiв, з алкiдних смол, з полiалiльних складних ефiрiв або полiефiрiв складних iнших:

- - - 3920 61 00 00з полiкарбонатiв
- - - 3920 62з полiетилентерефталату:
- - - - [3920 62 1]завтовшки не бiльш як 0,35 мм:
- - - - - 3920 62 12 00плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 72 мкм або бiльше, але не бiльш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнiтних дискiв; плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 100 мкм або бiльше, але не бiльш як 150 мкм, для виробництва фотополiмерних друкованих пластин
- - - - - 3920 62 19iншi:
- - - - - - 3920 62 19 10плiвка з полiетилентерефталату завтовшки не бiльш як 50 мкм
- - - - - - 3920 62 19 90iншi
- - - - 3920 62 90 00завтовшки бiльш як 0,35 мм
- - - 3920 63 00 00з ненасичених складних полiефiрiв
- - - 3920 69 00 00з iнших складних полiефiрiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.