Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3921Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:

- - [3921 1]пористi:
- - - 3921 11 00 00з полiмерiв стиролу
- - - 3921 12 00 00з полiмерiв вiнiлхлориду
- - - 3921 13з полiуретанiв:
- - - - 3921 13 10гнучкi:
- - - - - [3921 13 10 1]з пiнополiуретанiв:
- - - - - - 3921 13 10 11що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - - 3921 13 10 19iншi
- - - - - 3921 13 10 90iншi
- - - - 3921 13 90 00iншi
- - - 3921 14 00 00з регенерованої целюлози
- - - 3921 19 00 00з iнших пластмас
- - 3921 90iншi:
- - - [3921 90 1]з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:
- - - - 3921 90 10 00iз складних полiефiрiв
- - - - 3921 90 30 00з фенолоальдегiдних смол
- - - - [3921 90 4]з амiноальдегiдних смол:
- - - - - [3921 90 41]шаруватi (ламiнованi):
- - - - - - 3921 90 41 00шаруватi (ламiнованi) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох бокiв
- - - - - - 3921 90 43 00iншi
- - - - - 3921 90 49 00iншi
- - - - 3921 90 55iншi:
- - - - - 3921 90 55 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3921 90 55 90iншi
- - - 3921 90 60 00з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї)
- - - 3921 90 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.