Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3921Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:
--3921 90iншi:

- - - [3921 90 1]з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:
- - - - 3921 90 10 00iз складних полiефiрiв
- - - - 3921 90 30 00з фенолоальдегiдних смол
- - - - [3921 90 4]з амiноальдегiдних смол:
- - - - - [3921 90 41]шаруватi (ламiнованi):
- - - - - - 3921 90 41 00шаруватi (ламiнованi) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох бокiв
- - - - - - 3921 90 43 00iншi
- - - - - 3921 90 49 00iншi
- - - - 3921 90 55iншi:
- - - - - 3921 90 55 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3921 90 55 90iншi
- - - 3921 90 60 00з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї)
- - - 3921 90 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.