Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3923Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби з пластмаси для герметизацiї, закупорювання:
--3923 40бобiни, котушки, шпулi та аналогiчнi основи для намотування:

- - - 3923 40 10 00бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо, зазначенi у товарних позицiях 8523 i 8524
- - - 3923 40 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.