Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3926Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901-3914:

- - 3926 10 00 00приладдя канцелярське або шкiльне
- - 3926 20 00 00одяг та додатковi речi до одягу (включаючи рукавицi, рукавички та мiтенки)
- - 3926 30 00крiпильнi вироби, фурнiтура або аналогiчнi вироби для меблiв, кузовiв, транспортних засобiв:
- - - 3926 30 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 3926 30 00 90iншi
- - 3926 40 00 00статуетки та iншi декоративнi вироби
- - 3926 90iншi:
- - - 3926 90 50 00ємностi перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на входi до дренажної системи
- - - [3926 90 9]iншi:
- - - - 3926 90 92виготовленi з листiв:
- - - - - 3926 90 92 30для цивiльної авiацiї
- - - - - 3926 90 92 90iншi
- - - - 3926 90 97iншi:
- - - - - 3926 90 97 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 3926 90 97 20номернi пломби; пристрої контролю за доступом
- - - - - 3926 90 97 30для цивiльної авiацiї
- - - - - 3926 90 97 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.