Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
[39B]ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ
-3926Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901-3914:
--3926 90iншi:
---[3926909]iншi:
----3926 90 92виготовленi з листiв:

- - - - - 3926 90 92 30для цивiльної авiацiї
- - - - - 3926 90 92 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.