Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 40Каучук, гума та вироби з них
4005Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:
-[40059]iншi:
--4005 91 00пластини, листи, смужки або стрiчки:

- - - 4005 91 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 4005 91 00 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.