Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 40Каучук, гума та вироби з них
4006Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби (наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:
-4006 90 00iншi:

- - 4006 90 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 4006 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.