Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 40Каучук, гума та вироби з них
4008Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми:

- [4008 1]з пористої гуми:
- - 4008 11 00 00пластини, листи i смужки або стрiчки
- - 4008 19 00 00iншi
- [4008 2]з непористої гуми:
- - 4008 21пластини, листи i смужки або стрiчки:
- - - 4008 21 10 00покриття для пiдлоги i мати
- - - 4008 21 90 00iншi
- - 4008 29 00iншi:
- - - 4008 29 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 4008 29 00 30фасоннi профiлi, нарiзанi за розмiром, для цивiльної авiацiї
- - - 4008 29 00 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.