Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 40Каучук, гума та вироби з них
4014Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебонiту), з фiтингами з твердої гуми або без них:

- 4014 10 00 00оболонковi контрацептиви
- 4014 90 00iншi:
- - 4014 90 00 10рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей
- - 4014 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.