Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ VII (39-40)Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 40Каучук, гума та вироби з них
4016Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої:
-[40169]iншi:

- - 4016 91 00 00покриття для пiдлоги та килимки
- - 4016 92 00 00гумки (канцелярськi)
- - 4016 93 00прокладки, сальники, ущiльнювачi, шайби, тощо:
- - - 4016 93 00 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - 4016 93 00 30для цивiльної авiацiї
- - - 4016 93 00 90iншi
- - 4016 94 00 00амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або не надувнi
- - 4016 95 00 00iншi надувнi вироби
- - 4016 99iншi:
- - - [4016 99 5]для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705:
- - - - 4016 99 52частини гумометалевi:
- - - - - 4016 99 52 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 4016 99 52 90iншi
- - - - 4016 99 57iншi:
- - - - - 4016 99 57 10що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - - 4016 99 57 90iншi
- - - [4016 99 9]iншi:
- - - - 4016 99 91 00частини гумометалевi
- - - - 4016 99 97iншi:
- - - - - 4016 99 97 10для цивiльної авiацiї
- - - - - 4016 99 97 90iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.