Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4412Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини:
-[44123]iнша фанера клеєна, яка складається винятково з листiв деревини (iншої, нiж бамбук), кожний лист завтовшки не бiльш як 6 мм:

- - 4412 31що має хоча б один зовнiшнiй шар iз деревини тропiчних порiд:
- - - 4412 31 10 00iз кайї iнворензиї, шореї з темно-червоною деревиною, шореї з блiдо-червоною деревиною, термiналiї пишної, махагонiєвого дерева (Swietenia spp.), триплохiтона твердосмолого, акумеї Клайна, палiсандра Рiо, палiсандра Пара, бразильського розового дерева, ентандрофрагми корисної, вiроли сурiнамської та шореї бiлої (acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola or white lauan)
- - - 4412 31 90 00iншi
- - 4412 33 00 00iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд видiв вiльхи (Alnus spp.), ясена (Fraxinus spp.), бука (Fagus spp.), берези (Betula spp.), вишнi (Prunus spp.), каштана (Castanea spp.), в'яза (Ulmus spp.), евкалiпта (Eucalyptus spp.), гiкорi або карiя (Carya spp.), кiнського каштана (Aesculus spp.), липи (Tilia spp.), клена (Acer spp.), дуба (Quercus spp.), платану або чинари (Platanus spp.), тополi та осики (Populus spp.), робiнiї, наприклад, бiлої акацiї (Robinia spp.), лiрiодендрона (Liriodendron spp., родина магнолiєвих), чи горiха (волоський горiх) (Juglans spp.)
- - 4412 34 00 00iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд видiв, крiм тих, що зазначенi в пiдкатегорiї 4412 33 00 00
- - 4412 39 00 00iнша, що має два зовнiшнi шари з деревини хвойних порiд

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.