Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4412Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини:
-[44129]iншi:
--4412 94брусковi, шаруватi та рейковi столярнi (деревнi) плити:

- - - 4412 94 10 00iншi, що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд
- - - 4412 94 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.