Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4412Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини:
-[44129]iншi:
--4412 99iншi:
---[4412994]iншi:

- - - - [4412 99 40]iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд:
- - - - - 4412 99 40 00з вiльхи, ясеня, бука, берези, вишнi, каштана, в'яза, гiкорi, граба, кiнського каштана, липи, клена, дуба, платана або чинари, тополi, робiнiї або бiлої акацiї, грецького горiха чи тюльпанового дерева
- - - - - 4412 99 50 00iншi
- - - - 4412 99 85 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.