Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 45Корок та вироби з нього
4501Натуральний корок, необроблений або начорно оброблений; вiдходи корка; подрiбненi, гранульованi або меленi:

- 4501 10 00 00натуральний корок необроблений або пiдданий первинному обробленню
- 4501 90 00 00iнший


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.