Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури

4701 00Механiчна деревинна маса:
4702 00 00 00Целюлоза деревинна, розчиннi сорти
4703Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв:
4704Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв:
4705 00 00 00Деревинна маса, одержана поєднанням механiчних та хiмiчних процесiв виготовлення
4706Маса волокниста, одержана з утилiзованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:
4707Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи):


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.