Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури
4703Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв:
-[47031]невибiлена:

- - 4703 11 00 00з хвойних порiд
- - 4703 19 00 00з листяних порiд

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.