Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури
4704Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв:
-[47041]невибiлена:

- - 4704 11 00 00з хвойних порiд
- - 4704 19 00 00з листяних порiд

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.