Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури
4706Маса волокниста, одержана з утилiзованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:
-[47069]iнша:

- - 4706 91 00 00механiчна деревинна
- - 4706 92 00 00целюлозна
- - 4706 93 00 00отримана сполученням механiчних та хiмiчних процесiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.