Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 48Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
4823Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:
-4823 70вироби з паперової маси, формованi, вилитi або пресованi:

- - 4823 70 10 00пiдноси та коробки для упаковки яєць, формованi
- - 4823 70 90 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.