Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ X (47-49)Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 49Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
4911Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:

- 4911 10матерiали рекламнi торговi, товарнi каталоги тощо:
- - 4911 10 10 00товарнi каталоги
- - 4911 10 90 00iншi
- [4911 9]iншi:
- - 4911 91 00 00репродукцiї, креслення та фотографiї
- - 4911 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.