Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 54Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв
5402Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв:

- [5402 1]нитки високомiцнi з нейлону або iнших полiамiдiв, текстурованi та нетекстурованi:
- - 5402 11 00 00з арамiдiв
- - 5402 19 00 00iншi
- 5402 20 00 00нитки високомiцнi з полiефiрiв, текстурованi та нетекстурованi
- [5402 3]нитки текстурованi:
- - 5402 31 00 00з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 50 тексiв або менше
- - 5402 32 00 00з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексiв
- - 5402 33 00 00з полiефiрiв
- - 5402 34 00 00з полiпропiлену
- - 5402 39 00 00iншi
- [5402 4]iншi нитки, однонитковi, некрученi або крученi, не бiльш як 50 скр/м:
- - 5402 44 00 00еластомiрнi
- - 5402 45 00 00iншi, з нейлону або iнших полiамiдiв
- - 5402 46 00 00iншi, з полiефiрiв частково орiєнтованих
- - 5402 47 00 00iншi, з полiефiрiв
- - 5402 48 00 00iншi, з полiпропiлену
- - 5402 49 00 00iншi
- [5402 5]iншi нитки, однонитковi, крученi, понад 50 скр/м:
- - 5402 51 00 00з нейлону або iнших полiамiдiв
- - 5402 52 00 00з полiефiрiв
- - 5402 53 00 00з полiпропiлену
- - 5402 59 00 00iншi
- [5402 6]iншi нитки, однокрученi та багатокрученi:
- - 5402 61 00 00з нейлону або iнших полiамiдiв
- - 5402 62 00 00з полiефiрiв
- - 5402 63 00 00з полiпропiлену
- - 5402 69 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.