Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 54Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв
5403Нитки комплекснi з штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв:

- 5403 10 00 00нитки високомiцнi з вiскози
- [5403 3]iншi нитки, однонитковi:
- - 5403 31 00 00з вiскози, некрученi або крученi, не бiльш як 120 скр/м
- - 5403 32 00 00з вiскози, крученi понад 120 скр/м
- - 5403 33 00 00з ацетатцелюлози
- - 5403 39 00 00iншi
- [5403 4]iншi нитки, однокрученi або багатокрученi:
- - 5403 41 00 00з вiскози
- - 5403 42 00 00з ацетатцелюлози
- - 5403 49 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.