Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 55Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна
5503Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння:

- [5503 1]з нейлону або iнших полiамiдiв:
- - 5503 11 00 00з арамiдiв
- - 5503 19 00 00iншi
- 5503 20 00 00з полiефiру
- 5503 30 00 00акриловi чи модакриловi
- 5503 40 00 00з полiпропiлену
- 5503 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.