Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 55Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна
5512Тканини iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше таких волокон:

- [5512 1]з вмiстом 85 мас.% або бiльше полiефiрних штапельних волокон:
- - 5512 11 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5512 19iншi:
- - - 5512 19 10 00вибивнi
- - - 5512 19 90 00iншi
- [5512 2]з вмiстом 85 мас.% або бiльше акрилових або модакрилових штапельних волокон:
- - 5512 21 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5512 29iншi:
- - - 5512 29 10 00вибивнi
- - - 5512 29 90 00iншi
- [5512 9]iншi:
- - 5512 91 00 00невибiленi або вибiленi
- - 5512 99iншi:
- - - 5512 99 10 00вибивнi
- - - 5512 99 90 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.