Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 55Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна
5515Iншi тканини iз синтетичних штапельних волокон:

- [5515 1]з полiефiрних штапельних волокон:
- - 5515 11змiшанi головним чином або винятково з штапельними волокнами з вiскози:
- - - 5515 11 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5515 11 30 00вибивнi
- - - 5515 11 90 00iншi
- - 5515 12змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:
- - - 5515 12 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5515 12 30 00вибивнi
- - - 5515 12 90 00iншi
- - 5515 13змiшанi головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:
- - - [5515 13 1]змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою кардочесанню, або тонким волосом тварин (вовняна тканина):
- - - - 5515 13 11 00невибiленi або вибiленi
- - - - 5515 13 19 00iншi
- - - [5515 13 9]змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою гребенечесанню, або тонким волосом тварин (камвольна тканина):
- - - - 5515 13 91 00невибiленi або вибiленi
- - - - 5515 13 99 00iншi
- - 5515 19iншi:
- - - 5515 19 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5515 19 30 00вибивнi
- - - 5515 19 90 00iншi
- [5515 2]з акрилових та модакрилових штапельних волокон:
- - 5515 21змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:
- - - 5515 21 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5515 21 30 00вибивнi
- - - 5515 21 90 00iншi
- - 5515 22змiшанi головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:
- - - [5515 22 1]змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою кардочесанню, та тонким волосом тварин (вовняна тканина):
- - - - 5515 22 11 00невибiленi або вибiленi
- - - - 5515 22 19 00iншi
- - - [5515 22 9]змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою гребенечесанню, чи тонким волосом тварин (камвольна тканина):
- - - - 5515 22 91 00невибiленi або вибiленi
- - - - 5515 22 99 00iншi
- - 5515 29 00 00iншi
- [5515 9]iншi тканини:
- - 5515 91змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:
- - - 5515 91 10 00невибiленi або вибiленi
- - - 5515 91 30 00вибивнi
- - - 5515 91 90 00iншi
- - 5515 99iншi:
- - - 5515 99 20 00невибiленi або вибiленi
- - - 5515 99 40 00вибивнi
- - - 5515 99 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.