Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
5909 00Шланги для насосiв та подiбнi шланги з текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з обшивкою, з пристроями з iнших матерiалiв або без них:

- 5909 00 10iз синтетичних волокон:
- - 5909 00 10 10рукава пожежнi
- - 5909 00 10 90iншi
- 5909 00 90 00з iнших текстильних матерiалiв


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.