Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 59Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
5909 00Шланги для насосiв та подiбнi шланги з текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з обшивкою, з пристроями з iнших матерiалiв або без них:
-5909 00 10iз синтетичних волокон:

- - 5909 00 10 10рукава пожежнi
- - 5909 00 10 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.