Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 62Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
6201Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203:

- [6201 1]пальта, пiвпальта, накидки, плащi та аналогiчнi вироби:
- - 6201 11 00 00з вовни або тонкого волосу тварин
- - 6201 12з бавовни:
- - - 6201 12 10 00масою одного виробу не бiльш як 1 кг
- - - 6201 12 90 00масою одного виробу бiльш як 1 кг
- - 6201 13iз синтетичних або штучних волокон:
- - - 6201 13 10 00масою одного виробу не бiльш як 1 кг
- - - 6201 13 90 00масою одного виробу бiльш як 1 кг
- - 6201 19 00 00з iнших текстильних матерiалiв
- [6201 9]iншi:
- - 6201 91 00 00з вовни або тонкого волосу тварин
- - 6201 92 00 00з бавовни
- - 6201 93 00 00iз синтетичних або штучних волокон
- - 6201 99 00 00з iнших текстильних матерiалiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.