Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 62Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
6210Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907:

- 6210 10з матерiалiв товарної позицiї 5602 або 5603:
- - 6210 10 10 00з матерiалiв товарної позицiї 5602
- - [6210 10 9]з матерiалiв товарної позицiї 5603:
- - - 6210 10 92 00одяг одноразового використання, призначений для пацiєнтiв (хворих) чи хiрургiв, що використовується пiд час хiрургiчних операцiй
- - - 6210 10 98 00iншi
- 6210 20 00 00iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6201 11 - 6201 19
- 6210 30 00 00iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6202 11 - 6202 19
- 6210 40 00 00iнший одяг для чоловiкiв або хлопцiв
- 6210 50 00 00iнший одяг для жiнок або дiвчат

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.