Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XI (50-63)Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 63Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я
[63A]IНШI ГОТОВI ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ
-6304Iншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404:

- - [6304 1]покривала постiльнi:
- - - 6304 11 00 00трикотажнi
- - - 6304 19iншi:
- - - - 6304 19 10 00з бавовни
- - - - 6304 19 30 00з льону або волокна рами
- - - - 6304 19 90 00з iнших текстильних матерiалiв
- - 6304 20 00 00надлiжковi протимоскiтнi сiтки, зазначенi в примiтцi 1 до пiдпозицiй до цiєї групи
- - [6304 9]iншi:
- - - 6304 91 00 00трикотажнi
- - - 6304 92 00 00крiм трикотажних, з бавовни
- - - 6304 93 00 00крiм трикотажних, iз синтетичних волокон
- - - 6304 99 00 00крiм трикотажних, з iнших текстильних матерiалiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.