Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6804Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них:
-[68042]iншi жорна i каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби:
--6804 22з iнших агломерованих абразивiв або з керамiки:
---[6804221]iз штучних абразивiв iз зв'язувальними речовинами:
----[68042212]iз синтетичних полiмерiв або штучних смол:

- - - - - 6804 22 12 00неармованi
- - - - - 6804 22 18 00армованi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.