Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6809Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу:

- [6809 1]плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту:
- - 6809 11 00 00покритi або армованi папером або картоном
- - 6809 19 00 00iншi
- 6809 90 00 00iншi вироби

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.