Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6810Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi:
-[68101]черепиця, кахлi, плити, цегла та аналогiчнi вироби:
--6810 11будiвельнi блоки та цегла:

- - - 6810 11 10 00з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)
- - - 6810 11 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.