Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
6815Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi:
-6815 10вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi:

- - 6815 10 10 00волокна вуглецевi та вироби з них
- - 6815 10 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.