Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 69Керамiчнi вироби
[69A]ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КАМ'ЯНОГО БОРОШНА АБО З АНАЛОГIЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРIД ТА ВОГНЕТРИВКI ВИРОБИ
-6903Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд:
--6903 20з вмiстом бiльш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або сумiшi, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2):

- - - 6903 20 10 00з вмiстом менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)
- - - 6903 20 90 00з вмiстом 45 мас.% або бiльше глинозему (Al2O3)

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.