Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 69Керамiчнi вироби
[69B]IНШI КЕРАМIЧНI ВИРОБИ
-6907Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi; кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї; керамiчнi вироби оздоблювальнi:

- - [6907 2]плити i плитка для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, крiм включених до пiдпозицiй 6907 30 i 6907 40:
- - - 6907 21 00з коефiцiєнтом поглинання води не бiльше 0,5 мас.%:
- - - - 6907 21 00 10глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см
- - - - 6907 21 00 90iншi
- - - 6907 22 00з коефiцiєнтом поглинання води бiльш 0,5 мас.% але не бiльше 10 мас.%:
- - - - 6907 22 00 10глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см
- - - - 6907 22 00 90iншi
- - - 6907 23 00з коефiцiєнтом поглинання води понад 10 мас.%:
- - - - 6907 23 00 10глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см
- - - - 6907 23 00 90iншi
- - 6907 30 00кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, крiм включених до товарної пiдпозицiї 6907 40:
- - - 6907 30 00 10глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см
- - - 6907 30 00 90iншi
- - 6907 40 00керамiчнi вироби оздоблювальнi:
- - - 6907 40 00 10глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см
- - - 6907 40 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.