Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 69Керамiчнi вироби
[69B]IНШI КЕРАМIЧНI ВИРОБИ
-6913Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби:

- - 6913 10 00 00з фарфору
- - 6913 90iншi:
- - - 6913 90 10 00з грубої керамiки
- - - [6913 90 9]iншi:
- - - - 6913 90 93 00з фаянсу або тонкої керамiки
- - - - 6913 90 98 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.