Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7006 00Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами:

- 7006 00 10 00скло оптичне
- 7006 00 90 00iнше


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.