Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7007Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:
-[70071]скло змiцнене (загартоване) безпечне:
--7007 11розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:

- - - 7007 11 10розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у моторних транспортних засобах:
- - - - 7007 11 10 10що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 7007 11 10 90iншi
- - - 7007 11 90 00iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.