Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7007Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:
-[70071]скло змiцнене (загартоване) безпечне:
--7007 19iнше:

- - - 7007 19 10 00емальоване
- - - 7007 19 20 00забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар
- - - 7007 19 80 00iнше

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.