Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIII (68-70)Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 70Скло та вироби iз скла
7010Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi, склянi для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi:
-7010 90iншi:
--[7010902]iншi:
---[7010903]iншi, номiнальною мiсткiстю:
----[7010904]менш як 2,5 л:
-----[7010907]для фармацевтичних продуктiв, номiнальною мiсткiстю:

- - - - - - 7010 90 71бiльш як 0,055 л:
- - - - - - - 7010 90 71 10не бiльш як 0,15 л
- - - - - - - 7010 90 71 90iншi
- - - - - - 7010 90 79 00не бiльш як 0,055 л

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.