Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIV (71)Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Група 71Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
[71B]ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ
-7108Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку:

- - [7108 1]немонетарне:
- - - 7108 11 00 00порошок
- - - 7108 12 00 00в iншому необробленому виглядi
- - - 7108 13в iншому напiвобробленому виглядi:
- - - - 7108 13 10 00бруски, дрiт, стрижнi та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки)
- - - - 7108 13 80iншi:
- - - - - 7108 13 80 10труби, трубки та порожнистi бруски
- - - - - 7108 13 80 90iншi
- - 7108 20 00 00монетарне

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.