Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XIV (71)Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Група 71Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
[71B]ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ
-7110Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку:

- - [7110 1]платина:
- - - 7110 11 00 00необроблена або у виглядi порошку
- - - 7110 19iнша:
- - - - 7110 19 10 00бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки)
- - - - 7110 19 80 00iнша
- - [7110 2]паладiй:
- - - 7110 21 00 00необроблений або у виглядi порошку
- - - 7110 29 00 00iнший
- - [7110 3]родiй:
- - - 7110 31 00 00необроблений або у виглядi порошку
- - - 7110 39 00 00iнший
- - [7110 4]iридiй, осмiй i рутенiй:
- - - 7110 41 00 00необробленi або у виглядi порошку
- - - 7110 49 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.